Daghøjskolen - ”Ud af røret”.


Vi fortsætter det gode samarbejde med FO og kan derfor igen præsentere et fantastisk program!

For 9 lektioner dvs. 4 fag hver uge i et helt år, skal man kun betale 850 kr. Man kan godt vælge ikke at deltage i det hele, men det koster det samme.  Men tjek andre forløb og se hvor billigt dette er!

Som noget nyt kan folk i arbejde, nu også tilmelde sig - prisen er dog 1700,- kr., men det kræver selvfølgelig et arbejde uden for dagtimerne.

Vel mødt i Aktivitets- og Kulturhuset P4

Hilsen Daghøjskoleudvalget:

Poul Loft Hansen, Ruth Johnson, Jette Westerlund, Karen Funk og Annelise Lassen 

Program:

Tak til Nordea Fonden der har doneret højskolesangbøger.

Fælles kor

Mandage kl.  12.30 - 14.50

Åbent sanghold for alle!

Vi synger mange forskellige sange. Både fællessange og sange for kor - 3 stemmigt. Hvis man ikke ved, om man er Sopran eller alt, vil vi lave en lille stemmeprøve, for at placere dig rigtigt. Kom og vær med.

Der er kaffe og the i pausen, som altid er hyggelig - ligesom resten af holdet.

Underviser: Christian Lorentzen , korleder og musiker

Mindfulness

Tirsdage kl.  14.30 – 16.20

Mindfulness handler ikke om at tømme sindet for tanker eller opnå en

bestemt sindstilstand. Det handler om at lægge mærke til, hvad der sker,

mens det sker og hvad du gør, mens du gør det. Det handler om at være

vågent til stede i livet, både når det føles behageligt, neutralt og ubehageligt.

 

Mange mennesker oplever helt naturligt meget modstand mod det ubehagelige og smertefulde i livet. Vi kan ikke ændre på, at smerten er en del af livet. Til gengæld kan vi lære at rumme den og forholde os til den på en mere hensigtsmæssig måde, end de fleste af os har for vane.  


Med mindfulness kan vi træne at møde os selv, andre mennesker og livet med et åbent sind og en venlig indstilling. Jo mere vi træner, desto bedre bliver vi, og undervejs vil du måske lære dig selv bedre at kende, blive bedre til at regulere dig selv og opleve større frihed til at bryde gamle mønstre, som ikke længere tjener dig.

Undervisningen er en blanding af mindfulnessøvelser, dialog om det vi oplever og teori. Alle er velkommen uanset erfaringsniveau.

Underviser: Anne Buch Møller, uddannet i mindfulnessbaseret stressreduktion og religionsvidenskab 

 

Yoga

Onsdage kl. 11.00 - 12.30

Velkommen til yogasessioner med afsæt i Hatha Yoga, der er yogaens grundstamme. Der vil være rolige og afstressende stræk og åndedrætsøvelser og mere dynamiske bevægelsesserier, der måske får lidt sved frem på panden. I min undervisning lægger jeg særlig vægt på afspænding, åndedræt, kropsbevidsthed og livsenergi. Sessionerne sammensættes i glidende forløb og tilpasset deltagerne. Alle kan være med!

Underviser: Nanna Tofte, yogalærer, coach og mindfulnessinstruktør


Tema torsdage: Historie, Filosofi- og kulturhistorie, etik og biodiversitet.

Torsdage kl. 14.00 - 16.20

Der er forskellige temaer og undervisere for hver torsdag eftermiddag. Der udleveres en plan til deltagerne. Se omtale hernede under.


Historie

Danmarks historie fra Vikingetiden til i dag.

Hvordan er det Danmark, vi kender i dag, blevet til? På 10 undervisningsgange dykker vi ned i Danmarks historiske rødder og forsøger at finde svaret ved at trække lange linjer fra Vikingetiden op til moderne tid. Foredragene er for dig, som gerne vil have et samlet overblik over historien.

Underviser:  Niels Dyrholm Jensen, Cand. Mag. i historie og samfundsfag  

Filosofi- og kulturhistorie:

I dette kursus dykker vi ned i forskellige tanker og historier, der er med til at skabe os som mennesker. Vi skal undersøge, hvad "kultur" er for en størrelse, og så gennemgår vi vigtige idéer og begivenheder, som har sat spor i verden.

Alle kan være med.

Eksempler på emner: "Styreformer", "Det gode liv",  "Menneskets natur" og "Tid."

Underviser: Alexander Moesgaard, Cand. Mag. i filosofi og historie

Etik

Hvad vil det sige, at noget er etisk korrekt? I dette kursus skal vi bl.a. undersøge, hvad det vil sige at "gøre en god gerning". Etik er noget alle bruger i sin hverdag, og på dette kursus gennemgår vi, hvordan man bevidst kan forholde sig til moralske værdier.

Alle kan være med.

Eksempler på emner: "Venskab", "Pligt", "Krigsførsel & Pacifisme".

Underviser: Alexander Moesgaard, Cand. Mag. i filosofi og historie

Biodiversitet

Naturen er blevet moderne. Vi skal ud i naturen, fordi det er sundt for os. Men insekterne går tilbage, naturen er trængt, den mangler plads. I dette forløb vil vi se på, hvad biodiversitet er og hvad man selv kan gøre?

Eksempler på emner: biodiversitet og økosystemer, hjemmehørende arter og deres levesteder, elementer i haven, naturtyper og bynatur, naturen før og nu, bioblitz og citizenscience.

Underviser: Channie Klaris, Beboerrådgiver samt autodidakt i natur- og biodiversitetsformidling

unsplash